Nhãn hàng VIM. Địa chỉ: 156 Nguyễn Lương Bằng F. Tân Phú Q7 TP.HCM. Hotline: 0838236651

Copyright © 2011 Unilever Vietnam, all rights reserved.