0170851
0170851
Với mỗi click ủng hộ, Vim sẽ thay bạn đóng
góp vào quỹ Unilever Foundation, góp phần
xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn tại Việt Nam
Click để xem
X

Hải Phòng Đã có 3 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn được xây bởi VIM.

X

Cần Thơ Đã có 3 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn, được xây bởi Vim.

X

Bến Tre Số nhà vệ sinh đạt chuẩn đang được xây bởi Vim: ...

X

Quảng Nam Đã có 3 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn được xây bởi VIM.

X

Tây Ninh Đã có 3 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn được xây bởi VIM.

X

Cà Mau Đã có 3 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn được xây bởi VIM.

X

Lâm Đồng Đã có 3 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn được xây bởi VIM.

X

Vĩnh Phúc Đã có 03 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn, được xây bởi Vim.

X

Củ Chi - TP HCM Đã có 18 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn được xây bởi VIM.

X

Vĩnh Long Đã có 09 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn, được xây bởi Vim.

X

Phú thọ Đã có 03 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn, được xây bởi Vim.

X

Thanh Hoá Số nhà vệ sinh đạt chuẩn đang được xây bởi Vim: ...

X

Tiền Giang Đã có 05 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn, được xây bởi Vim.

X

Long An Đã có 3 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn được xây bởi VIM.

X

Bắc Giang Đã có 03 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn, được xây bởi Vim.

X

Bắc Ninh Đã có 03 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn, được xây bởi Vim.

X

Trà Vinh Đã có 03 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn, được xây bởi Vim.

X

Hà Nam Đã có 03 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn, được xây bởi Vim.

X

Thái Bình Đã có 03 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn, được xây bởi Vim.

X

Sóc Trăng Đã có 15 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn, được xây bởi Vim.