Thuốc tẩy Domestos dưới vành vệ sinh

Sản phẩm tẩy rửa bồn cầu

Vi khuẩn luôn tồn tại xung quanh chúng ta và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình, nhất là nhà vệ sinh – nơi vi khuẩn phát triển mạnh mẽ. Hãy sử dụng sản phẩm làm sạch nhà vệ sinh để bảo vệ gia đình một cách toàn diện nhất.