Nhà vệ sinh trên đồng ruộng

Sứ mệnh chống lạI đIều kiện vệ sinh kém

Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều có quyền sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ và an toàn. Chính vì thế, Vim không ngừng nỗ lực thực hiện các dự án cải thiện điều kiện vệ tại nhiều quốc gia trên thế giới.