Thuốc tẩy Domestos dưới vành vệ sinh

Hygiene và phòng ngừa

Hãy trang bị cho bản thân các kiến thức phòng ngừa bệnh tật hữu ích sau đây để tiêu diệt vi khuẩn và bảo vệ sức khỏe của các thanh viên trong gia đình.